×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
CC-WISE

Spacer kulturowy ścieżkami Europy
CC-WISE: Cross- Culture Walk in the Streets of Europe
No 118963 – CP – 2004 – 1 – BG – COMENIUS – C2

Celem projektu CC-WISE jest stworzenie interdyscyplinarnego modelu kształcenia uczniów w wieku 10 – 13 lat.

U podstaw nowej metodologii nauczania leży zmiana roli nauczyciela, który ma być przewodnikiem i animatorem w procesie zdobywania umiejętności przez uczniów.
Zadanie nauczyciela ma sprowadzać się do zachęcenia podopiecznych do czynnego poszukiwania, kształcenia się i regularnego rozwijania swoich kwalifikacji.

Wypracowaniu takiej postawy mają służyć lekcje – przeprowadzone w sposób mniej konwencjonalny – które będą oparte na poznawaniu i odkrywaniu wartości międzykulturowych, społecznych, demokratycznych poprzez obserwację własnego otoczenia, rzeczywistości każdego z nas. Narzędziem, poprzez które uczniowie będą mogli wyrazić swoje własne odczucia i spostrzeżenia będą ULICE naszych europejskich miast.

Ponadto, ważną rolę w projekcie odegrają te czynności projektowe, które mają na celu wzmocnienie europejskiego dialogu.

W wyniku wspólnych prac projektowych partnerzy planują zrealizować następujące działania:

  • wprowadzić do metodologii nauczania tematykę interdyscyplinarnego kształcenia międzykulturowego,
  • wdrożyć funkcjonalny, interdyscyplinarny Podręcznik dla Nauczyciela, który ma ułatwić wprowadzanie edukacji międzykulturowej do curriculum programu nauczania (dostępny na stronie internetowej projektu, w wersji elektronicznej i papierowej),
  • przeprowadzić kurs dla nauczycieli dotyczący zagadnienia kształcenia interdyscyplinarnego

Do tej pory miały miejsce dwa spotkania projektowe. Pierwsze, odbyło się w Bułgarii, w dniach 04 – 07.02.2005. Kolejne, w Cluj- Napoca, w Rumunii (21.04 – 25.04.2005).

Na ostatnim spotkaniu zostały zaprezentowane wyniki badań, przeprowadzonych przez ekspertów z poszczególnych krajów partnerskich, które dotyczyły spojrzenia na zagadnienie ULICY z punktu widzenia metodologii i pedagogiki. W wyniku wspólnych ustaleń, wyłoniono 7 kluczowych tematów, na podstawie których będą opracowywane scenariusze lekcyjne:

  • Idee Ulicy – takie jak: Republika, Demokracja, Wolność, Równość, Jedność, Solidarność; stwierdzono, że w/w idee występują w nazwach ulic miast europejskich i, że odzwierciedlają wspólne wartości;
  • Kobiety w życiorysie – próba odpowiedzi na pytanie: czy w naszych miastach/regionie znajduje się ulice, którym patronuje kobieta?;
  • Ulica i komunikowanie się – „komunikowanie się” w sensie międzyludzkim (rozmowy, znaki ulicy, reklamy, itp.) a także w aspekcie fizycznym (połączenia z innymi miastami, regionami, z Europą);
  • Inni na naszych Ulicach – jak postrzegamy innych na naszych ulicach; pod pojęciem inni kryją się: obcokrajowcy, uchodĽcy, bezdomni, niepełnosprawni, itp.;
  • Handel na Ulicach – co i gdzie kupujemy, zagadnienia wolnego rynku, ekonomia;
  • Ulica i Sztuka;
  • Ulica – miejsce dla wszystkich – ekologia i zdrowie, zapobieganie przestępstwom i dostępności narkotyków, ludzie niepełnosprawni, mniejszości religijne.

Koordynator projektu:
Intercultural Cooperation Foundation – www.iccfound.org

Partnerzy:
Centrum Kształcenia Ustawicznego – Sopot (PL) www.cku.sopot.pl
Inspectoratul Scolar Judetean – Cluj (RO) www.isjcj.ubbcluj.ro
Centro de Profesores y Recursos de Gijon (ES) www.educastur.princast.es/cpr/gijon
Schulgemeindeverband Wolfsberg (AT) www.tema-schoolprojects.com

Strona internetowa projektu: www.cc-wise.iccfound.org

Więcej informacji:
Irena Obszyńska – Lokalny Koordynator Projektu: sodn@sopot.pl
Justyna Rybacka – Asystent Projektu: sopotodn@sopot.pl

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility