×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
CALLDYSC

CALLDYSCE – nauczanie języka obcego dla uczniów z dysleksją
(Collaborative Additional Language Learning for Dyslexics)
Nr 229647-CP-1-2006-HU-MINERVA-M

Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami programu Minerva – jego celem jest integracja oraz wzbogacenie metod i środków stosowanych w e-nauczaniu, tak by z tej formy nauki mogli bezproblemowo korzystać uczniowie z dysleksją.

Dyslektykom dużą trudność sprawia pisanie i czytanie w języku rodzimym, co często bywa powodem wykluczenia ich z lekcji języka obcego. Zazwyczaj słabo im również idzie samodzielna nauka z wykorzystaniem powszechnie dostępnych metod e-learningu.

 

W ramach projektu CallDysc powstanie środowisko edukacyjne oferujące dyslektycznym uczniom zintegrowany system e-nauczania oparty na interakcji z rówieśnikami za pośrednictwem komputera (pod opieką doradcy). System ten przewiduje szerokie zastosowanie multimediów w kształtowaniu zindywidualizowanego interfejsu, który łatwo będzie można sprofilować pod kątem osobistych preferencji edukacyjnych.

Nowością tego rozwiązania jest nie tylko wykorzystanie kamer internetowych do transmisji lekcji lub prezentacji ćwiczeń praktycznych, ale też zastosowanie do tego celu przenośnych urządzeń elektronicznych – telefonów komórkowych i konsol do gry (np. Sony PSP). Pozwoli to w toku nauczania wyjść poza zwykły tryb, skutkujący szkolnymi niepowodzeniami dyslektyków, i wprowadzić ich w zintegrowane środowisko edukacyjne, co będzie pedagogicznie pożądane, ale też i motywujące dla uczniów.

CELE PROJEKTU:

 • zbadanie, jak dyslektycy radzą sobie z poszczególnymi technologiami i metodykami nauczania języka obcego oraz opracowanie sposobu, w jaki pozytywne aspekty owych rozwiązań można połączyć, by powstało zintegrowane środowisko edukacyjne przystosowane do potrzeb uczniów z dysleksją
 • stworzenie zintegrowanego środowiska e-nauczania, wykorzystującego w większym stopniu mocne strony dyslektyków, tak by mogli się oni rozwijać równie dobrze jak rówieśnicy

OCZEKIWANE REZULTATY:

 • powstanie zrębów nowej zintegrowanej technologii i metodyki nauczania języków obcych, stanowiących pomoc dydaktyczną dla wszystkich uczniów, nie wyłączając dyslektyków
 • opracowanie przewodnika dla wszystkich chcących posługiwać się tą technologią w szeroko pojętym środowisku akademickim
 • pozytywna zmiana w nastawieniu do nauki języków obcych

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Magyar Telekom (Węgry), koordynator projektu
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie (Polska)
 • Dyslexia Association of Bulgaria (Bułgaria)
 • GNW (Węgry)
 • Ibis Creative Consultants Ltd. (Wielka Brytania)
 • Jmez Media Partnership (Wielka Brytania)
 • Montessori Gimnazium (Rumunia)
 • University Newport (Wielka Brytania)
 • Växjö University (Szwecja)
 • Welsh Dyslexia Project (Wielka Brytania)
 • European Dyslexia Association

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU: www.calldysc.info oraz  www.calldysc.eu

Newsletter 1_06 2007 (EN)

Artykuł 1_09 2007 (PL)

Artykuł 2_12 2007 (PL)

Newsletter 2_11 2008 (EN)

Newsletter 3_12 2008 (EN)

Newsletter 4_02 2009 (PL)

Newsletter 4_02 2009 (EN)

Newsletter 5_04 2009 (PL)

CallDysc in Poland – test results (EN) / Call Dysc w Polsce – rezultaty z testowania (EN)

WIĘCEJ INFORMACJI:
Zespół ds. Projektów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul . Kościuszki 22-24
81-704 SOPOT
tel. 058 550 33 65
fax 058 551 35 75
e-mail: cku-projekty@sopot.pl

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility