×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Biblioteka

Godziny otwarcia:

Wypożyczalnia Czytelnia Internetowa
Poniedziałek 9.00 – 14.00 nieczynna
Wtorek 9.00 – 14.00 9.00 – 14.00
Środa prace wewnętrzne nieczynna
Czwartek 9.00 – 16.00 9.00 – 14.00
Piątek nieczynna nieczynna
Sobota 7.30 – 13.30 9.00 – 13.30
Niedziela 7.30 – 11.30 w terminie zjazdów LO 9.00 – 11.30

Regulamin biblioteki:

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy słuchacze i pracownicy szkoły.
 2. Słuchacze filii w Wejherowie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz eksterni mogą wypożyczać książki po uiszczeniu kaucji.
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko, wypisując rewers biblioteczny.
 4. Jednorazowo wypożyczamy 2 książki na okres 2 tygodni [lektury – na miesiąc]. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można prolongować wypożyczenie.
 5. Słuchacz, który nie odda w terminie wypożyczonej książki, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 6. Czytelnik zobowiązany jest szanować wypożyczone książki.
 7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę musi odkupić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. Na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego każdy czytelnik powinien zwrócić wypożyczone książki.
 9. Z księgozbioru podręcznego i czasopism słuchacz może korzystać tylko na miejscu w czytelni.
 10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

Regulamin czytelni internetowej:

 1. Słuchacze i pracownicy szkoły mogą w bibliotece CKU skorzystać z:
  • internetu [tylko do poszukiwań źródłowych prowadzonych w celach edukacyjnych],
  • licencjonowanych programów zainstalowanych w komputerze.
 2. Zabrania się:
  • dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach,
  • wgrywania własnych programów,
  • korzystania z poczty elektronicznej, czatów, zakupów itp. usług internetowych,
  • korzystania z komputerów w celach zarobkowych,
  • naruszania praw autorskich twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 3. Przed przystąpieniem do pracy na stanowisku komputerowym należy:
  • złożyć legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości u bibliotekarza,
  • wpisać się do zeszytu odwiedzin,
  • sprawdzić komputer i zgłosić ewentualne nieprawidłowości w jego pracy,
  • każdy użytkownik odpowiada za stan używanego sprzętu.
 4. Opracowywany materiał można zapisać na nośniku elektronicznym.
 5. W przypadku dużej liczby użytkowników czas pracy przy komputerze ogranicza się do 1 godziny.
 6. Na stanowiska komputerowe nie wolno wnosić okryć wierzchnich oraz napojów i jedzenia.
 7. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad dyżurny bibliotekarz ma prawo natychmiast przerwać sesję użytkownika.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy i pracowników szkoły do korzystania ze zbiorów biblioteki. 

Służymy informacją i pomocą.

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
strony internetowe Gdańsk
Accessibility