×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
ACT NET

TYTUŁ PROJEKTU (PL): Aktywne Obywatelstwo  – Sieć Edukatorów

TYTUŁ PROJEKTU (EN): Active  Citizen Training Network

SKRÓT: ACT-NET

OKRES TRWANIA: 01-11-2008 do 31-10-2010

 

CEL PROJEKTU: Stworzenie systemu ewaluacji w nieformalnym uczeniu się przez całe życie.

ZADANIA:

 1. Zweryfikowanie dotychczasowego podejścia do problemu poprzez przeprowadzenie badań:
  • sprawdzenie istniejących narzędzi w nowych projektach i innych obszarach ewaluacji
  • sprawdzenie słuszności, niezawodności i obiektywności wg standardów naukowych
  • stworzenie systemu akredytacji w edukacji nieformalnej
 2. Dalsze udoskonalanie prototypu oprogramowania IAS w celu jego szerszego wykorzystania
  • rozbudowanie oprogramowania  IAS w celu umożliwienia korzystania z niego użytkownikom w ograniczonym zakresie
  • uczynienie oprogramowania bardziej przyjaznym dla użytkownika i uatrakcyjnienie go
 3. Połączenie sposobu ewaluacji z metodologią planowania
  • opracowanie instrumentów planowania w edukacji nieformalnej
  • konsultacje i szkolenia dla zainteresowanych z całej Europy
 4. Szeroka waloryzacja systemu
  • rozszerzenie i rozbudowanie sieci
  • upowszechnianie na szeroką skalę
 5. Włączenie zainteresowanych z całej Europy i otwarcie systemu na nowe grupy docelowe, szczególnie na personel projektów

SPODZIEWANE REZULTATY:

 1. Ewaluacja projektów europejskich, badań, systemu jakości i  akredytacji
 2. Dalsze udoskonalanie systemu i oprogramowania
 3. Planowanie metodologii i narzędzi pomocnych w ewaluacji edukacji nieformalnej
 4. Stworzenie sformalizowanej sieci europejskiej z 20 partnerami i zorganizowanie 4 konferencji upowszechniających rezultaty projektu.

Plakat (PL)

Plakat (EN)

Plakat

CKU 6B.Poster in PL

Napisali o nas…zapraszamy do przeczytania artykułu o rezultatach projektu

WIĘCEJ INFORMACJI:
Sylwia Knot – koordynator projektu
tel. 058 550 33 65
mail: sylwiaknot@sopot.pl

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility