×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
Banner reklamowy kadry i płace
6.02.2019 r. – CKU Sopot w Komisji Europejskiej w Brukseli

W CKU Sopot rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu ODYSSEIA. Projekt ma na celu integrację międzypokoleniową sopockich seniorów z młodzieżą poprzez włączenie ich w wydarzenia sportowe i stworzenie wystawy fotograficznej na temat wpływu aktywnego życia na funkcjonowanie człowieka. Projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacjami z Litwy i Słowenii, a współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ Sport. Działania projektu przewidziane na okres 18 miesięcy (01.2019 r. – 06.2020 r.). Dnia 06 lutego 2019 r. w siedzibie Komisji Eurpejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie koordynatorów projektów, w którym uczestniczył przedstwiciel zespołu ds. projektów naszego CKU. W 2018 roku w ramach konkursu wniosków zostało złożonych 509 aplikacji. Do dofinansowania zostało wybranych 196 aplikacji w tym 5 z Polski. Liczymy na aktywne uczestnictwo seniorów z sopockiego UTW w projekcie.

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility