×
Aktualności
Kursy Zawodowe
Szkoły dla Dorosłych
SMart Studio
Doradztwo Zawodowe
O nas
Kontakt
1ST EUROPEAN SUMMER SCHOOL FOR SECOND CHANCE SCHOOLS

Tytuł projektu (EN): 1st European Summer School for Second Chance Schools

Tytuł projektu (PL): Pierwsza Europejska Szkoła Letnia w ramach Szkoły Drugiej Szansy

SKRÓT:  SCS

Program (EN): Socrates – Education and Culture / Accompanying measures – adult education and other educational pathways

Program (PL): Sokrates – Edukacja i Kultura / Działania towarzyszące – kształcenie dorosłych i inne ścieżki edukacyjne

Nr projektu/umowy: SOC/02/CS-GRUN-2001

 

Okres trwania projektu: 01-01-2002 / 31-12-2002

Rola CKU Sopot: Partner

Liczba partnerów: 9 partnerów z krajów UE (w tym koordynator – C.E.S.O, Holandia)

Pomysł Szkoły Drugiej Szansy w krajach aspirujących do Unii Europejskiej powstał podczas seminarium kontaktowego w Norkoping w Szwecji w 2001 roku.  Seminarium było posumowaniem dwuletniego projektu realizowanego przez 8 miast z Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech. Projekt spełnił pokładane w nim nadzieje, ponieważ zwrócono uwagę na problemy młodych ludzi ze środowisk defaworyzowanych, którzy nie mogą znaleźć miejsca w istniejących systemach szkolnych. Wielu z tych młodych ludzi jest niewydolnych społecznie i pozostawionych samym sobie co w efekcie może prowadzić do tego, że będą podopiecznymi oddziałów detoksykacyjnych, a nawet trafiają do więzienia.

Jako rezultat spotkania w Szwecji powstał projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Sokrates – Działania Towarzyszące zatytułowany: „I Europejska Letnia Szkoła w ramach Szkoły Drugiej Szansy”. Projekt realizowany był w 2002 roku. Podczas tygodniowego seminarium w Zakopanym zrealizowanym w ramach projektu w październiku 2002 roku 53 uczestników z 13 krajów (w tym CKU w Sopocie jako partner projektu) uczyło się pod okiem doświadczonych ekspertów czym powinna być „szkoła drugiej szansy”, jak ją stworzyć i prowadzić.

Po powrocie uczestnicy seminarium (Urszula Hadrych i Sylwia Knot z CKU Sopot oraz Małgorzata Pobłocka z Urzędu Miasta Sopotu) zorganizowali spotkanie, w którym uczestniczył dyrektor CKU, dyrektor MOPS, Przedstawiciel Centrum Pomocy Rodzinie i Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Uzależnień. Przenalizowano sytuację w Sopocie młodych ludzi, którzy nie ukończyli edukacji i nie są w stanie, z różnych względów, podjąć żadnej edukacji w istniejącym systemie kształcenia dorosłych.

Powstał wtedy pomysł napisania projektu pilotażowego (ponieważ jest to pierwszy pomysł utworzenia takiej szkoły w Polsce) i zrealizowania go od 1 marca do 15 czerwca 2003.

Nowy projekt: „Szkoła drugiej szansy – pilotaż” powstał dzięki pracownikom CKU Sopot oraz staraniom członków pozarządowej organizacji Stowarzyszenie PRACA i uzyskał środki na jego realizację. Projekt realizowany był w okresie 01.03.2003-15.06.2003.

Przy pomocy kuratorów sądowych, poradni psychologiczno-zawodowej i pedagogów szkolnych wyłoniona została grupa 23 osób (głównie młodych mężczyzn), którzy nie uczą się i nie pracują, a do tego mają za sobą bardzo złe doświadczeniami rodzinne i szkolne. Zaproponowano im różne formy aktywności zgodne z ich zainteresowaniami. Podczas zajęć oprócz wiedzy, zainteresowania ich otaczającą rzeczywistością zdobywali podstawowe kompetencje interpersonalne: pracy w grupie, podstawowej dyscypliny, odpowiedzialności za podjęte zobowiązania czy podejmowania prób planowania przyszłego życia zawodowego.

Zostały zaproponowane im zajęcia, na które zgłosiła się następująca liczba osób:

  • Podstawy obsługi komputera: 8
  • Komputer – Muzyka – Internet: 12
  • Obsługa kasy fiskalnej: 8
  • Zajęcia sportowe: 6
  • Wspinaczka  (Przygoda): 12

Każdy mógł wybrać więcej niż jedne zajęcia i podpisać indywidualny kontrakt, w którym zobowiązywał się do uczęszczania na wybrane zajęcia. Cały czas nad uczestnikami szkoły pilotażowej czuwał psycholog, który na bieżąco starał się rozwiązać problemy uczestników projektu. Pomimo to nie wszyscy, którzy podjęli się uczestniczyć w zajęciach wywiązywali się z podjętych zobowiązań. Najwięcej osób uczestniczyło w zajęciach „Komputer – Muzyka – Internet” oraz „Wspinaczka”. Cztery osoby ukończyły kurs obsługi kas fiskalnych i otrzymały świadectwa. Sukcesem było to, że kilkanaście osób z tej grupy wyraziło zainteresowanie kontynuowaniem edukacji formalnej, żeby nabyć umiejętności i uzyskać świadectwa, na podstawie których będą mogli podjąć pracę w przyszłości.

Zdjęcia z realizacji projektu pilotażowego w Polsce

oraz z wizyty reprezentantów Szkoły Drugiej Szansy z Danii

W dalszym ciągu kontynuujemy współpracę europejską w tym zakresie. W lutym 2003 r. uczestniczki seminarium w Zakopanym (Urszula Hadrych i Sylwia Knot z CKU Sopot) zaproszone zostały na specjalnie zorganizowaną dla nich wizytę do Szkoły Drugiej Szansy w Kopenhadze by tam bliżej mogły poznać realia pracy z młodzieżą, a z kolei delegacja z Danii przyjechała do Polski na rewizytę w maju by poznać uczestników naszego projektu. Co więcej, grupa osób ze środowisk defaworyzowanych z dwoma opiekunami wyjeżdża we wrześniu 2003 r. na spotkanie z podobną młodzieżą w Wielkiej Brytanii w ramach europejskiego projektu  „Youth4Sport”, a w październiku 2 nauczycieli (Ewa Karczewska z CKU Sopot i Małgorzata Pobłocka z UM w Sopocie) wyjeżdżają do Sarospatak na Węgrzech na „E2C-Europe Summerschool 2003”. Mamy nadzieję, że to dobry początek na stworzenie dodatkowych możliwości dla sopockiej młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Zespół ds. Projektów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul . Kościuszki 22-24
81-704 SOPOT
tel. 058 550 33 65
fax 058 551 35 75
e-mail: cku-projekty@sopot.pl

Copyright © 2018 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie
Accessibility