Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Projekt: Dobra Szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca

loga
W okresie: 15 grudnia 2016 r. - 14 października 2020 r. Gmina Miasta Sopotu, Zespół Szkół Handlowych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego realizują projekt  „Dobra Szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w powiecie Sopot m.in. poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i usystematyzowanie współpracy szkół z pracodawcami i szkołami wyższymi.

W projekcie wsparcie ma uzyskać blisko 360 osób – zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, uczniów i nauczycieli ZSH Sopot.

W ramach projektu realizowanych będzie wiele kursów dla uczniów w zawodach: technik eksploatacji  portów i terminali, technik logistyk, technik informatyk, technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa. Wyposażone zostaną nowe pracownie specjalistyczne dla wszystkich zawodów i pracownia językowa. Uczniowie będą uczestniczyć w spotkaniach z pracodawcami wielu renomowanych firm z wybranej branży. Dodatkową ofertą dla uczniów będą miesięczne płatne staże zawodowe.

 

Kursy dla uczniów klas: technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali:

 • Kurs z przygotowania do pracy przy przeładunku materiałów niebezpiecznych
 • Kurs sztauowania ładunków w kontenerach lub na statkach
 • Kurs prawa jazdy kat. B lub C wraz z opłaceniem egzaminu
 • Kurs języka rosyjskiego zawodowego i hiszpańskiego zawodowego
 • Kurs Bezpieczeństwa Żeglugi
 • Kurs obsługi wózków widłowych
 • Kurs personel pokładowy linii lotniczych i personel obsługi naziemnej
 • Kurs języka migowego
 • Kurs języka angielskiego zakończony egzaminem „LCCI English for Business”
 • "Wirtualne laboratoria" zarządzania logistyką
 • Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży
 • Miesięczne, płatne staże zawodowe dla uczniów w renomowanych firmach

Kursy dla uczniów klas: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

 • Kurs dla pracowników informacyjnych imprez masowych
 • Kurs wychowawców wypoczynku
 • Kurs animatorów czasu wolnego
 • Kurs asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej
 • Kurs baristy
 • Kurs Bezpieczeństwa Żeglugi
 • Kurs języka migowego
 • Kurs języka rosyjskiego i hiszpańskiego zawodowego
 • Kurs języka angielskiego zakończony egzaminem „LCCI English for Business”
 • Kurs Umiejętności Zawodowych: rozliczanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży
 • Miesięczne, płatne staże zawodowe dla uczniów w renomowanych firmach

Kursy dla uczniów klas: technik informatyk

 • Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Gdańskiej, prowadzone przez wykładowców PG
 • Kursy grafiki komputerowej
 • Kurs z zakresu administracji systemu linux
 • Kurs z zakresu działania sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych
 • Egzaminy ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
 • Kurs języka angielskiego zawodowego
 • Kursy umiejętności zawodowych:
  • KUZ A.25: Projektowanie i realizacja projektów multimedialnych
  • KUZ E.13: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie danymi
  • KUZ E.14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie danymi
 • Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży
 • Miesięczne, płatne staże zawodowe dla uczniów w renomowanych firmach

 

Również nauczyciele będą mogli wziąć udział w specjalnie przeznaczonych dla nich działaniach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

Wartość projektu: 1 685 580 zł. Finansowanie: 85% ze środków UE, 5% z budżetu państwa, 10% z budżetu Powiatu Miasta Sopot.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 1 432 743,00 zł (85%)
Jednocześnie realizowany jest projekt zintegrowany: pt. „Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego”.

 

Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca (Projekt EFS)  Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego
(Projekt EFRR)
Wartość projektu: 1 685 580,00 zł
Wartość dofinansowania z UE (85%): 1 432 743,00 zł
Wartość projektu: 2 045 754,22 zł
Wartość dofinansowania z UE (85%): 1 738 891,09 zł
 Całkowita wartość: 3 731 334,22 zł 

Więcej informacji:
Plakat projektu (informacje ogólne)
Plakat projektu (informacje szczegółowe)

REGULAMIN UCZESTNICTWA z załącznikami

 1. Forumlarz zgloszeniowy
 2. Deklaracja
 3. Oswiadczenie 1
 4. Oswiadczenie 2
 5. Zakres danych osobowych
 6. Oswiadczenie po zakończeniu udziału w projekcie
 7. Regulamin rekrutacji kursy