Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Praktyki Zawodowe w firmie symulacyjnej

enova265Firma symulacyjna “CKU MODEX” Sp. z o. o. o profilu handlowym powstała w 1998 r., na potrzeby prowadzenia praktyk zawodowych dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.
Firma jest wyposażona w nowoczesny sprzęt biurowy, urządzenia i specjalistyczne programy komputerowe, jakie są wykorzystywane współcześnie
przez rzeczywiste firmy.
Praca w firmie zorganizowana jest w trzech działach. Uczestnicy praktyki pracują w sekretariacie, kadrach, dziale handlu i marketingu oraz finansowo –
księgowym podobnie, jak w jednostce rzeczywistej o takim profilu.
Firma współpracuje z dostawcami i odbiorcami krajowymi oraz zagranicznymi.
Największą zaletą tego typu zdobywania kwalifikacji jest możliwość pracy na dokumentach przychodzących z zewnątrz, utrzymywanie kontaktów z firmami symulacyjnymi w kraju i zagranicą. Jest to praca taka jak w prawdziwej firmie z tą różnicą, że bez obawy można wszystkiego dotknąć i nawet popełnić błąd bez konsekwencji finansowych.
Przynależność „CKU MODEX” do Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze umożliwia współpracę z podobnymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, skupia około 40 firm symulacyjnych działających w Polsce,  oraz wirtualnymi instytucjami, jak: sąd rejestrowy, bank, urząd skarbowy, ZUS, urząd statystyczny, urząd celny.
Dzięki temu  MODEX może rozliczać się z podatków, ubezpieczeń, a także pozwala to na regulowanie innego typu zobowiązań i należności.

Polska Centrala Firm Symulacyjnych jako jedyna reprezentuje polskie firmy symulacyjne w EUROPENIE, czyli Światowej Centrali Firm Symulacyjnych, do której należą (poza krajami europejskimi) Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Brazylia, Korea i inne.
EUROPEN informuje członków o najnowszych osiągnięciach technologicznych i organizacyjnych ułatwiających prowadzenie firmy, umożliwia kontakty zagraniczne, organizuje Międzynarodowe Targi Firm Symulacyjnych, w których MODEX uczestniczy każdego roku.
Firma symulacyjna „CKU MODEX” Sp. z o. o. posiada patrona, którym jest rzeczywista firma “ROBOD” S. A., zajmująca się produkcją i handlem wysokiej jakości odzieży roboczej w kraju i zagranicą. “ROBOD” S. A. wspiera działanie firmy symulacyjnej użyczając jej wzorów odzieży, finansując wyjazdy na Targi Firm Symulacyjnych, dzieląc się doświadczeniami zawodowymi.


Zapraszamy wszystkich słuchaczy do odbywania praktyki zawodowej w Przedsiębiorstwie Symulacyjnym „CKU MODEX” Sp. z o. o., po odbyciu której otrzymacie Państwo CERTYFIKATY jej ukończenia !!!!

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ W FIRMIE SYMULACYJNEJ „CKU MODEX” Sp. z o.o.

 

a36
Kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości:

 • Struktura organizacyjna jednostki.
 • Stosowanie i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. podczas wykonywania pracy.
 • Obsługa sprzętu i urządzeń biurowych.
 • Redagowanie i sporządzanie korespondencji służbowej z wykorzystaniem Instrukcji Kancelaryjnej i Dziennika Korespondencji.
 • Wykorzystanie oprogramowania komputerowego w pracy biurowej.
 • Organizacja pracy w dziale księgowości:
  • struktura organizacyjna działu księgowego,
  • kryteria podziału prac księgowych,
  • zakres obowiązków pracowników działu księgowości.
 • Polityka rachunkowości stosowana w jednostce organizacyjnej:
  • regulacje prawne rachunkowości,
  • elementy polityki rachunkowości,
  • struktura zakładowego planu kont.
 • Rozliczenia pieniężne jednostki organizacyjnej z kontrahentami:
  • formy rozliczeń bezgotówkowych stosowane w rozliczeniach z kontrahentami,
  • dokumentacja obrotu gotówkowego.
 • Dokumenty księgowe:
  • instrukcja obiegu dokumentów,
  • określanie dokumentów podlegających i niepodlegających księgowaniu,
  • wstępna kontrola dowodów księgowych,
  • dekretacja dowodów księgowych,
  • archiwizowanie dowodów księgowych.
 • Programy komputerowe wspomagające prowadzenie rachunkowości:
  • wykorzystanie programu komputerowego magazynowo-handlowego jako narzędzia tworzenia handlowych dowód źródłowych,
  • wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg  rachunkowych przy użyciu komputera,
  • obsługa programu finansowo-księgowego stosowanego w jednostce organizacyjnej,
  • ewidencja operacji gospodarczych na podstawie dowodów zakwalifikowanych do ujęcia w księgach rachunkowych.
 • Inwentaryzacja:
  • dokumentacja inwentaryzacji,
  • rozróżnianie metod inwentaryzacji,
  • określanie przyczyn powstałych różnic  inwentaryzacyjnych,
  • określanie treści ekonomicznej powstałych różnic inwentaryzacyjnych.

 

a65
Kwalifikacja A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych:

 • Struktura organizacyjna jednostki.
 • Stosowanie i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. podczas wykonywania pracy.
 • Obsługa sprzętu i urządzeń biurowych.
 • Redagowanie i sporządzanie korespondencji służbowej z wykorzystaniem Instrukcji Kancelaryjnej i Dziennika Korespondencji.
 • Wykorzystanie oprogramowania komputerowego  w pracy biurowej.
 • Zakres obowiązków pracowników działu zatrudnienia i płac.
 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej z wykorzystaniem programu kadrowo – płacowego.
 • Systemy wynagradzania pracowników w jednostce organizacyjnej.
 • Sporządzanie listy płac według różnych systemów wynagradzania  z wykorzystaniem programu kadrowo – płacowego.
 • Inne dokumenty rezultatów pracy: karty pracy, karty zleceniowe, karty robocze.
 • Obowiązki zgłoszeniowe do ZUS.
 • Sporządzanie dokumentów do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych typu zgłoszeniowego i rozliczeniowego.
 • Rozliczenie jednostki organizacyjnej z urzędem skarbowym.
 • Prowadzenie uproszczonych form księgowości.

Osoby odbywający praktykę zawodową w firmie symulacyjnej:

 • zwiększają swoje szanse na zatrudnienie,
 • poznają atmosferę pracy rzeczywistego biura,
 • mają okazję poczuć się prawdziwymi pracownikami,
 • zdobywają kwalifikacje i umiejętności zawodowe poparte praktycznym wykonywaniem zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach, w różnych działach firmy,
 • uczą się:
  • samodzielności  wykonywania zadań i podejmowania decyzji,
  • dobrej organizacji pracy,
  • kreatywności,
  • przedsiębiorczości,
  • komunikatywności,
  • umiejętności pracy w zespole.
 • wyrabiają w sobie poczucie:
  • odpowiedzialności,
  • punktualności,
  • poważnego podejścia do pracy,
  • pełnego zaangażowania w pracę,
  • lojalności wobec pracodawcy i współpracowników.

 

 

Adres:
CKU MODEX Sp. z o. o.
ul. T. Kościuszki 22/24
81 - 704 Sopot
tel./fax. (058) 550 - 74 - 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Kierownik szkolenia praktycznego
Katarzyna Jerzmanowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. T. Kościuszki 22-24
81-704 SOPOT