Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Firma Symulacyjna

Firma symulacyjna jest miejscem praktycznego kształcenia pracowników umysłowych w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości. Jej istotą jest naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje są identyczne z pracami w prawdziwej firmie. Jedynie towar i pieniądz są fikcyjne, jednak stanowią one podstawę wszystkich operacji gospodarczych. Pracownikami firmy są słuchacze szkoły zatrudnieni na czas praktyki zawodowej na określonych stanowiskach. W warunkach bardzo zbliżonych do prawdziwych praktykanci weryfikują wiedzę z zakresu biurowości, prawa, handlu, marketingu, finansów, księgowości. Mogą nauczyć się tu wszystkiego co powinien wiedzieć młody ekonomista czy pracownik biura, łącznie z obsługą komputera, znajomością podstawowych programów biurowych, obsługą faksów, drukarek, kopiarek, niszczarek i innych urządzeń dziś niezbędnych w każdej instytucji.

W CKU od 1998 roku działa firma symulacyjna CKU MODEX Sp. z o.o. i od 2001 firma symulacyjna CKU KOMFORT Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa są w pełni skomputeryzowane, wyposażone w odpowiednie oprogramowanie i urządzenia nowoczesnej techniki biurowej, z dostępem do Internetu.

Firma symulacyjna „CKU MODEX” Sp. z o. o. o profilu handlowym powstała w 1998 r., na potrzeby prowadzenia praktyk zawodowych dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Kierownik firmy symulacyjnej:
Katarzyna Jerzmanowska

Nauczyciele prowadzący praktykę zawodową:
Elżbieta Szerkus

Doradca zawodowy:
Halszka Ciołkowska

Firma symulacyjna „CKU MODEX” Sp. z o. o. posiada patrona, którym jest rzeczywista firma „ROBOD” S. A., zajmująca się produkcją i handlem wysokiej jakości odzieży roboczej w kraju i zagranicą. „ROBOD” S. A. wspiera działanie firmy symulacyjnej użyczając jej wzorów odzieży, finansując wyjazdy na Targi Firm Symulacyjnych, dzieląc się doświadczeniami zawodowymi.

Firma jest wyposażona w nowoczesny sprzęt biurowy, urządzenia i specjalistyczne programy komputerowe, jakie są wykorzystywane współcześnie przez rzeczywiste firmy.

Praca w firmie zorganizowana jest w trzech działach. Uczestnicy praktyki pracują w sekretariacie, kadrach, dziale handlu i marketingu oraz finansowo – księgowym. Firma współpracuje z dostawcami i odbiorcami krajowymi oraz zagranicznymi.

Największą zaletą tego typu zdobywania kwalifikacji jest możliwość pracy na dokumentach przychodzących z zewnątrz, utrzymywanie kontaktów z firmami symulacyjnymi w kraju i zagranicą. Jest to praca taka jak w prawdziwej firmie z tą różnicą, że bez obawy można wszystkiego dotknąć i nawet popełnić błąd bez konsekwencji finansowych.

Przynależność „CKU MODEX” do Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze umożliwia współpracę z podobnymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz wirtualnymi instytucjami, jak: sąd rejestrowy, bank, urząd skarbowy, ZUS, urząd statystyczny, urząd celny. Polska Centrala Firm Symulacyjnych jako jedyna reprezentuje polskie firmy symulacyjne w EUROPENIE, czyli światowej centrali firm symulacyjnych, do której należą (poza krajami europejskimi) Stany Zjednoczone, Australia, Kanada i Brazylia. EUROPEN informuje członków o najnowszych osiągnięciach technologicznych i organizacyjnych ułatwiających prowadzenie firmy, umożliwia kontakty zagraniczne, organizuje seminaria podczas międzynarodowych targów firm symulacyjnych.

W początkowej fazie firma symulacyjna o profilu handlowym, prowadziła praktyki zawodowe głównie dla kierunków ekonomicznych:

 • Technik Ekonomista
 • Technik Rachunkowości
 • Technik Handlowiec

Rozwój edukacyjny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie umożliwił powstawanie nowych kierunków i otworzył możliwości odbywania praktyk zawodowych w firmie symulacyjnej dla takich kierunków, jak:

 • Technik Administracji
 • Technik Informatyk
 • Technik Organizacji Reklamy
 • Technik Hotelarstwa
 • Technik Obsługi Ruchu Turystycznego
 • Technik Logistyk

Firma handlowa przekształca się wówczas w biuro turystyczne, czy reklamy, recepcję hotelową, urząd gminy z poszczególnymi wydziałami.

Obecnie firma symulacyjna podjęła działania zmierzające do przygotowania słuchaczy poszczególnych kierunków do zewnętrznego egzaminu zawodowego wg wymogów i procedur Centralnych i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

EFEKTY ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ W FIRMIE SYMULACYJNEJ

1. Słuchacze odbywający praktykę zawodową w firmie symulacyjnej:

 • zwiększają swoje szanse na zatrudnienie,
 • poznają atmosferę pracy rzeczywistego biura,
 • mają okazję poczuć się prawdziwymi pracownikami,
 • zdobywają kwalifikacje i umiejętności zawodowe poparte praktycznym wykonywaniem zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach, w różnych działach firmy,
 • uczą się:
  • samodzielności  wykonywania zadań i podejmowania decyzji,
  • dobrej organizacji pracy,
  • kreatywności,
  • przedsiębiorczości,
  • komunikatywności,
  • umiejętności pracy w zespole.
 • wyrabiają w sobie poczucie:
  • odpowiedzialności,
  • punktualności,
  • poważnego podejścia do pracy,
  • pełnego zaangażowania w pracę,
  • lojalności wobec pracodawcy i współpracowników.

2. Szeroki zakres programu praktyki zawodowej, stosowanie technologii informacyjnej, komunikacyjnej, obsługa podstawowych i specjalistycznych  programów komputerowych, Internetu, obsługa sprzętu technicznego stawia naszych słuchaczy w rzędzie nowocześnie wykwalifikowanych pracowników.

3. Prowadzenie przygotowania do zewnętrznych egzaminów zawodowych zwiększa szanse zdania egzaminu.

4. Praktyka zawodowa umożliwia słuchaczom rozwijanie umiejętności komunikowania się  w językach obcych, zwłaszcza z obowiązującym w kontaktach z firmami zagranicznymi językiem angielskim.

5. Po ukończeniu praktyki zawodowej słuchacze otrzymują Certyfikat ukończenia praktyki, który stanowi istotny dokument potwierdzający ich umiejętności.

6. Kwalifikacje, jakie nabywa słuchacz w firmie symulacyjnej otwierają  drogę do samozatrudnienia i wytworzenia postaw aktywnych zmierzających w tym kierunku.

7. Praktyka zawodowa organizowana  w firmie symulacyjnej zwiększa swoją popularność. Organizowaniem szkoleń,  praktyk zawodowych w naszej firmie interesuje się coraz więcej placówek.

Atrakcyjność tak prowadzonej praktyki zawodowej, powoduje, że słuchacze Centrum wybierają praktykę zawodową w Firmie Symulacyjnej, przedkładając jej program, warunki, możliwości  i osiągnięcia nad praktykę w firmie rzeczywistej.

Świadczy o tym  frekwencja słuchaczy na praktykach zawodowych oraz fakt odbywania  w firmie symulacyjnej praktyk przez ok. 95 % słuchaczy szkoły.

DODATKOWE INICJATYWY PROWADZONE W FIRMIE SYMULACYJNEJ

Realizowanie szkoleń prowadzonych na rzecz społeczeństwa w ramach projektów unijnych, jak i lokalnych, aktywizujących zawodowo osoby z różnych środowisk społecznych,  w różnym wieku:

 • osoby bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne
 • młodzież ze środowisk zagrożonych
 • młodzież z domów dziecka
 • dzieci niepełnosprawne

Adres:
CKU MODEX Sp z o. o.
ul. Kościuszki 22/24
81 – 704 Sopot
tel./fax. (058) 550 74 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.